Kittens

All of the kittens are now booked.

Both Parents are HCM tested: negative and GSDV: tested free
They have both a fantastic temper and have done very well on shows – both of them with lots of Best in show. They have both strong bones, long legs, a fantastic fur quaility and a stright profile and beautiful expression from their green eyes.

Pedigree, Shows and Health tests for Spurv and Iver:

https://katt.nrr.no/Katter/perusnaytto_kissa?id=156405

https://katt.nrr.no/Katter/perusnaytto_kissa?id=72436

The kittens have got their names from the Marvel Universe/ pop culture:

Ekebergtrollet’s Eon 15 weeks old – he will in april move to some friends of Pernille:

Alle kattunger fra oss vil være behandlet mot innvollsorm 2 ganger, være vaksinert to ganger med Nobivac Tricat trio. De leveres med ny helseattest.
Kattungene vil være ID-merket, vil bli registrert i NRR og får en FIFe stamtavle.
Vi skriver kjøpekontrakt og overføring på NRR´s Min katt gjennomføres for nye eiere som har tilgang der. Med kattungen følger kattungepakker og mye informasjon med kattungene og et teppe med kjent lukt fra mor og søsken.
En kattunge fra oss koster NOK 9 000, solgt til Norge.
Ved salg til Sverige koster Kattungene NOK 9 000 + Ca 500 for pass (Passport)
Ved salg til Danmark og andre europeiske land koster Kattungene NOK 10 000 + kostnader for pass(Passport) og rabiesvaksine og evt transport.
Depositum ved booking er NOK 2 500 og betales ikke før ved 6-8 ukers alder.
Ta kontakt hvis du er interessert i en kattunge fra oss – vi vil gjerne bli litt kjent med mulige nye eiere og deres behov før vi gir tilbud om kjøp.

The kittens 12 weeks old:

Feel free to contact us if some interests and tell us about yourself and why you are looking for a Norwegian Forestcat from us. Nothing will be decided before the kittens are about 5-6 weeks old. We are not booking any newborn kittens . We will see how they develope before we choose the right forewer home.
The kittens can move to their forever home when they are 12-13 weeks old. Longer time if they have to be vaccinated against Rabies.
We will love to stay in contact with the kittens new families with advices and updates. We will always be interested in the cats from us❤️

All of our kittens will two times (at 6 and 10 weeks old) be treated against helminth, they will be vaccinated twice with the Nobivac Tricat trio. When delivering they will have a new health certificate.
The kittens will got ID-chip, will be registered in the NRR and will receive a FIFe pedigree.
We are using NRR’s Contract for Tranferring a pedigreed cat. The kitten comes with kitten packages and lots of information with the kittens and a blanket with familiar smell from mother and siblings.
A kitten from us costs NOK 9 000, sold to Norway.
When selling to Sweden, the Kittens cost NOK 9 000 + about NOK 500 for a Passport.
When selling to other European countries, the Kittens cost NOK 10 000 + costs for Passport and cost for rabies vaccine and the transport.
Deposit upon booking is NOK 2 500 and will not be paid until 6-8 weeks of age. If our veterinary check proves that the kitten cannot be used in breeding or has poorer health than expected in relation to use, then the deposit will be refunded.

The kittens 11 weeks old:

The kittens 10 weeks old:

The kittens 9 weeks old:

The kittens 8 weeks old:

The kittens 7 weeks old:

The kittens 6 weeks old:

The kittens 5 weeks old:

The kittens 4 weeks old:

3 weeks old:

2 weeks old:

1 week old:

Newborn November 16th 2019: