Velkommen til våre nye hunnkatt i vårt oppdrett: (N) Migoto´s Ginni NFO n 22